IARU о QSL бюро мира

Будни ЛРУ

Предлагается к вниманию перевод рекомендации IARU  к работе национальным щсл-бюро :

alt

Резолюція 85-9
(Доповнено 2009)
Стосовно QSL бюро
 Адміністративна Рада IARU, Окленд, Листопад 1985

     Усвідомлюючи, що обмін QSL картками є «Найвищою ввічливістю» в
радіоаматорському звязку
     Усвідомлюючи, що вартість обміну картками між окремими радіостанціями
в більшості випадків є неприйнятною інакше, як через міжнародну
систему QSL бюро
     Усвідомлюючи, що радіоаматор, який посилає картку через бюро в
більшості випадків не може знати чи аматор, якому адресована картка,
є членом  його національної організації-члена IARU, та
     Усвідомлюючи, що більшість організацій-членів IARU мають систему бюро
для вхідник карток як для членів, так і для не членів, хоча деякі
організації з поважних причин не мають можливості обслуговувати не
членів організації, навіть, якщо всі витрати на це повністю
компенсуються.
      Ухвалює, що організаціям-членам IARU настійливо рекомендується , де
це можливо, забезпечити отримання вхідної QSL пошти для не членів
організацій, якщо такі не члени згодні оплачувати повну вартість
такого сервісу  і забезпечити відповідні методи і засоби доставки
карток для не членів, та.

     Також ухвалює, що організації-члени IARU не повинні направляти QSL
картки на бюро, які керуються не членами IARU , якщо в країні існує
організація-член IARU яка направляє картки для не членів, які
сплачують повну вартість такого сервісу

RESOLUTION 85-9
(Revised 2009)

concerning QSL bureaus

The IARU Administrative Council, Auckland, November 1985,

recognizing that the exchanging of QSL cards is a "final courtesy" in an
Amateur Radio communication,

recognizing that the cost of exchanging cards between individual amateur
stations is prohibitive in most cases, unless an efficient international
bureau system in operation,

recognizing that an amateur who sends a card via the bureau usually has no
way of knowing whether the amateur to whom it is addressed is a member of
his national IARU society, and

recognizing that most IARU member-societies operate incoming bureau
systems that are available to members and non-members alike, but that some
are unable, for good and sufficient reason, to provide service to
non-members even it the expenses of doing so are fully reimbursed,

resolves that member-societies are strongly encouraged, whenever possible,
to provide incoming QSL bureaus service to non-members within their
operating territory, if such non-members agree  to pay the full cost of
this service; and if they are not already doing so, to explore appropriate
means and methods for delivering QSL cards to non-members, and

further resolves that member-societies shall not forward QSL Cards to
bureaus operated by non-members of IARU, if there is an IARU
member-society in the country concerned that  forwards cards to
non-members who agree to pay the full cost of this service.
Николай Губенко, UY0ZG

 


 Информационный партнер:  Мариупольский радиоклуб Маррад