Построение общественного объединения (ЛРУ) в виде ГО или ГС в свете нового закона целесообразнее строить снизу вверх

Аналитика и публицистика

Слід розуміти суттєву різницю між двома різними громадськими об'єднаннями за статусом (юридичні та неюридичні), відокремленими підрозділами.
Легалізація неюридичного громадського об'єднання (організації) або відокремленого підрозділу здійснюється шляхом повідомлення про заснування що передбачає спрощену процедуру офіційного визнання. За результати розгляду повідомлення, МЮ відмовляє або видає лише повідомлення. Таке громадське об'єднання (організація) або відокремлений підрозділ не може мати статусу юридичної особи. У зв’язку з цим, вони не можуть користуватись правами юридичної особи. Це означає, що вони мають обмежену дієздатність.

Від імені такої організації та відокремлених підрозділів не можуть укладатись правочинні (оренда приміщення, земельної ділянки т.і.) договори, така організація не зможе захистити свої права та інтереси у суді (маються на увазі не члени організації, а сама організація, як окремий суб’єкт), ніколи не зможе відкрити власний банківський рахунок, використовувати власну печатку.
Та найголовніше, така організація не зможе користуватись прямо вказаними у Законі України “Про громадські об'єднання” наступними правами:
набувати майнові і немайнові права;
представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
проводити масові заходи (збори, демонстрації тощо);
ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
створювати установи та інші громадські об'єднання;
одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
вносити пропозиції до органів влади і управління;
розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
засновувати засоби масової інформації.
Неюридичні громадські об'єднання, районний або обласний окремий підрозділ не можуть мати свої окремі підрозділи.
Теперь задаем себе вопрос: подходит ли это нам для организаций на местах?
Задаем себе еще один вопрос: что может создавать ЛРУ в виде ГО на местах?
Ответ: по закону - відокремлений підрозділ або підрозділи.
И подставляем первый ответ под второй. Получаем результат.
Теперь смотрим в соответствии с законом.

Керівника відокремленого підрозділу призначає ГО з гори. Диспозиция четкая - не выбирают на местах или предлагают с мест (от підрозділу), а именно призначають. Любые попытки прописать уставе механизм типа "за поданням з підрозділу" входят в конфликт с законом.
Т.е. все будет зависеть от керівника ЛРУ и его моральных качеств, настроения и спал сегодня он с женщиной или нет.
Задаем себе вопрос: это нас устраивает?
И еще один вывод. Приведенный анализ с риторическими вопросами показывает. Построение общественного объединения (ЛРУ) в виде ГО или ГС в свете нового закона целесообразнее строить снизу вверх, а не наоборот, если такое общественное объединение нужно для ее членов на местах, т.е. для громади радиолюбителей. Если строить сверху - то это объединение строиться только под некоторых людей, которые будут занмать руководящие должности в ЛРУ.
Это мое личное мнение.
В.И.Пащенко UT2UQ

 


 Информационный партнер:  Мариупольский радиоклуб Маррад