Лицензии Украины будут отвечать требованиям СЕПТ

Юридические аспекты
Підсумки участі фахівців УДЦР у роботі 95-о засідання WG FM

У період з 10 по 14 лютого 2020 року у м. Сліма (Республіка Мальта) було проведено чергове 95-го засідання Робочої групи з питань управління спектром Європейської конференції адміністрацій зв’язку. Загалом у цьому засіданні взяли участь 104 представники від 33 адміністрацій країн CEPT та від 17 міжнародних організацій.

На засіданні обговорювались середньострокові і довгострокові плани використання спектра та гармонізації розподілів частот у країнах ЄС, процедури координації частот, питання розвитку та впровадження перспективних радіотехнологій, зокрема, рухомого і супутникового радіозв’язку, систем зв’язку на залізничному транспорті, радіозасобів висвітлення подій, морського радіозв’язку, пристроїв короткого радіусу дії, питання радіочастотного моніторингу і нагляду за використанням радіочастотного ресурсу.

З точки зору практичної діяльності УДЦР найбільш важливими є наступні питання, що розглядались на цьому засіданні:

  •  - схвалення проекту оновленої рекомендації 15(01) «Прикордонна координація мобільних / фіксованих мереж зв'язку в смугах частот: 694-790 МГц, 1427-1518 МГц і 3400-3800 МГц»;
  •  - оновлення нормативних положень Рекомендації ERC 70-03 «пристрої короткого радіусу дії»;
  •  - обговорення і схвалення дорожньої карти СЕПТ щодо впровадження системи рухомого радіозвязку п’ятого покоління 5G.

 

Крім того слід зазначити, що на засіданні було розглянуто і схвалено звернення адміністрації зв’язку України стосовно внесення змін до рекомендації СЕПТ Т/R 61-02 в частині включення інформації щодо відповідності національних аматорських ліцензій України ліцензіям країн СЕПТ. Проект оновленої рекомендації буде розглядатись на наступному засіданні. Це спростить процедуру отримання, у разі необхідності, нашими радіоаматорами аматорських ліцензій у країнах їх перебування.

Отримана на засіданні інформація буде використана, зокрема, при підготовці пропозицій УДЦР для внесення відповідних змін до нормативних документів з питань користування радіочастотним ресурсом України з метою гармонізації їх із законодавством країн-членів ЄС.

 

Переглянути відеокоментар:https://www.youtube.com/watch?v=JpfAw6im7Gg&fbclid=IwAR1kPUKU-CHgpMhfpXqHWHA0_7sjcM8taC5aY-0juYMz2T_Qq9rr37bdTfE

https://www.ucrf.gov.ua/ua/pres-centr/news/pidsumki-roboti-fahivciv-udcr-u-95-u-zasidanni-wg-fm

 


 Информационный партнер:  Мариупольский радиоклуб Маррад