Звания "Почетный радист Украины" нет

Юридические аспекты

Несколько дней назад на Радоне была опубликована статья Имеет ли Украина звание "Почетный радист Украины"? в которой автор задается вопросом есть ли подобное звание в Украине. Член редсовета Виталий Яковлевич Кирсей UY0UA занялся выяснением этого вопроса вплотную, воспользовавшись своим правом гражданина Украины на доступ к публичной информации направил запрос в НКРЗ, на который получил ответ, который приводим ниже.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), розглянула Ваш запит від 14.04.2013 стосовно відомчої нагородної системи в сфері електрозв'язку та повідомляє наступне.

Порядок встановлення та використання відомчих заохочувальних відзнак визначено Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженим Указом Президента України від 30.05.2012 № 365/2012. Відповідно до пункту 3 цього Положення відомча відзнака встановлюється з одночасним затвердженням положення про відомчу відзнаку та ескізу відомчої відзнаки наказом відповідно керівника центрального органу виконавчої влади, керівника (командувача) військового формування, державного правоохоронного органу, який згідно із законодавством України уповноважений видавати накази, що є нормативно-правовими актами. Повноваженням щодо заснування відомчих відзнак наділені керівник центрального органу виконавчої влади, керівник (командувач) військового формування, державного правоохоронного органу. При цьому державні колегіальні органи (НКРЗІ, до якої Ви звернулися за інформацією, є державним колегіальним органом відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України №1067/2011 від 23.11.2011) вказаними повноваженнями не наділені.

Діючим законодавством України присвоєння відомчих відзнак «Почесний радист» та «Почесний зв'язківець» не передбачено. Разом з тим порядок представлення до присвоєння почесних звань, до нагородження та вручення державних нагород України врегульовано Положенням про почесні звання України (далі - Положення), затвердженим Указом Президента України від 29.06.2001 № 476 «Про почесні звання України» та Указом Президента України від 19.02.2003 № 138 «Про порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України». Так, пунктом 9 Положення визначено, що почесне звання «Заслужений працівник сфери послуг України» присвоюється працівникам підприємств, організацій та установ побутового обслуговування населення, науково-дослідних і проектних інститутів, конструкторських бюро і лабораторій, органів управління торгівлі, заготівель, громадського харчування, зв'язку, побутового обслуговування населення за бездоганну працю у сфері послуг, досягнення значних показників у виробництві та високу культуру обслуговування населення.

Відповідно до пункту 11 Положення висунення кандидатур до присвоєння почесних звань здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових колективах установ, організацій, підприємств незалежно від типу, форми власності та господарювання. Клопотання про присвоєння почесних звань порушується перед відповідним органом чи організацією вищого рівня залежно від підпорядкованості.

Член Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації НКРЗІ                                        І. Поліщук
  

Скачать ответ в формате PDF (1,27 МБ)

 

By US6IGL

 


 Информационный партнер:  Мариупольский радиоклуб Маррад