Зачем лишать клубы членства в ЛРУ?

Аналитика и публицистика

 

Относительно ГС и ГО в Законе нет никаких хитросплетений.

Все очень просто:

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про громадські об'єднання" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 {із змінами внесеними Законом № 5026-VI від 22.06.2012}

Стаття 1. Поняття громадського об'єднання

2. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

3. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

4. Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

 

 

Тобто, на відміну від Громадського організації(ГО), в Громадській спілці(ГС) крім права кожної людини (фізичної осіби) бути членом громадського об'єднання з такою організаційно-правовою формою(ОПФ), таке ж право бути членом громадського об'єднання надається також і юридичним особам.

Другими словами громадські об'єднання з ОПФ ГС мають можливість приймати в свої члени і громадян, і юридичних осіб(клуби, спільки, асоціації, федерації тощо).

Громадські об'єднання з ОПФ ГО можуть приймати в свої члени тільки громадян. Ніяких юридичних осіб(клуби, спільки, асоціації, федерації тощо) , ні в засновниках, ні в членах ГО бути не може, і ні під яким другим соусом їх в складі ГО бути не може.

Тобто у ЛРУ в разі обрання ОПФ у вигляді ГО ніколи не буде в складі ніяких клубів та інших колективів, в яких і велась завжди і зараз ведеться вся робота по підтримці радіоаматорського руху в державі.

 

Чому ж хтось проти того щоб в ЛРУ членами були також і юридичні особи (клуби, спільки, асоціації, федерації тощо) і чому вони волають за ОПФ у вигляді ГО?

Адекватної та чимось аргументованої відповіді на ці запитання ще не бачив.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про громадські об'єднання"

Розділ II
УТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ

Стаття 7. Засновники громадського об'єднання

1. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років.

2. Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи...

3. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи.

 

Яка різниця від того хто буде засновниками?

Та тільки та що об'єднання громадян буде мати ОПФ або у вигляді ГО, або у вигляді ГС .

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про громадські об'єднанняСтаття 7. Засновники громадського об'єднання

7. Повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після прийняття рішення про реєстрацію або прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання в установленому цим Законом порядку.

Тобто засновники після реєстрації на подальшу діяльність громадського об'єднання не впливають. Вони після реєстрації будуть відпрацьованним матеріалом і мають бути відправлені на смітник. Керувати чи ділити дівіденди, або майно вони не мають права за Законом. Заснували і всьо - вільні.

 

Стаття 9. Утворення громадського об'єднання

3. Юридична особа приватного права бере участь в утворенні громадської спілки через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності на вчинення дій щодо утворення громадської спілки.

11. Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об'єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості:

1) щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

2) щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

 

А хтось з'ясовував хто бажає стати засновниками з громадян, іноземців та осіб без громадянства і скільки тих осіб?

А якщо їх 17 тисяч набереться, тобто всі що мають дозвіл на експлуатацію АРС, хто буде в той реєстр данні вносити та підписи збірати? А де проводити таке зібрання? На стадіоні?

А прочитайте всю цю ст.9 нового Закону, зважте які рішення повинна прийняти Конференція.

Подумайте як треба готувати ту Конференцію. Тому й треба зараз узгодити ГС чи ГО, кого запрошувати, який стадіон наймати, в разі ГО для проведення зборів,скільки писарів наймати для писання реєстру до протоколу і т.д....

 

 

Так давайте, серьезно, и не мало-мальски, обсудим.

Привел на полном серьезе явные преимущества ГС перед ГО - это возможность принимать в члены наряду с физическими лицами и юридических лиц, т.е. возможность принять в члены уже существующие и успешно работающие клубы, например, UCC, Маррад, и десятки других, а также возможность в дальнейшем принимать всех, в том числе и вновь образованные юридические лица.

 

Других разниц и преимуществ у ГС и ГО нет. В этом можно самому убедится прочитав Закон, в котором предоставлялена не однобокая, а очень объективная информация.

Уже с момента вступления Закона в силу, т.е. с 19 апреля 2012 года одно это преимущество и объясняется человекам, получившим приведенные объективные результаты сравнения этих двух форм которые различаются лишь возможностью принимать в члены кроме людей еще и юридических лиц, или отсутствием такой возможности.

 

В чем же состоят названные вами мнимыми преимущества ГС, которые рассеются. как сигаретный дым на ветру и из-за которых врядли кто проголосует за ГС -не самоубийца же!?

 

Давайте, по серьезному подымайте ветер чтобы развеять сигаретьный дым мнимых преимуществ ГС. Может удасться услышать хоть от Вас хоть одну заслуживающую внимания причину, по которой нужно лишить клубы возможности стать членами ЛРУ. Какая ж в этом скрыта такая тайная угроза?

Вроде до этого у ЛРУ были, и сейчас есть в составе и юридические лица, и коллективные члены, как легальные так и нелегальные и ничего сверхопасного не произошло, никаких катаклизмов не случилось!

 

Alexander US8IDZ

Из рефлектора ЛРУ.

 


 Информационный партнер:  Мариупольский радиоклуб Маррад