ЖЭК подает в суд и... проигрывает!

Юридические аспекты

Справа №2-1236/2012 року

З А О Ч Н Е  Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

05 березня 2012 року Оболонський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді - Андрейчука Т.В.

при секретарі - Білик С.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Управ-Дом” до ОСОБА_1 про зобовязання вчинити дії та відшкодування матеріальних збитків,

 

в с т а н о в и в:

У грудні 2011 року позивач товариство з обмеженою відповідальністю “Управ-Дом” (надалі ТОВ “Управ-Дом”) звернулося до суду в порядку цивільного судочинства з позовом до відповідача ОСОБА_1 про зобовязання вчинити дії та відшкодування матеріальних збитків.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовував тим, що 22.11.2010 року між ТОВ “Управ-Дом” та ОСОБА_1 було укладено договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

06.04.2011 року комісією у складі уповноважених посадових осіб позивача було здійснено обстеження стану фасаду секцій №1-7 житлово-офісного комплексу на АДРЕСА_1 за результатами якого було складено акт №4, яким встановлено, що на фасаді сімнадцятого поверху секції №5 квартири НОМЕР_1 зазначеного будинку ОСОБА_1 встановлено супутникову телевізійну антену.

ТОВ “Управ-Дом” стверджувало, що зазначені дії відповідача є грубим порушенням п.3.2.11. та п.15.3.17. Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 року №1051/1051, п.1.4.4. Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року №76, п.2.1.11. Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.11.2003 року №220/1094, та п.21 договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій від 22.11.2010 року.

11.04.2011 року ОСОБА_1 було надіслано припис з вимогою демонтувати супутникову телевізійну антену, проте вимоги позивача були залишені відповідачем без задоволення.

З цих підстав позивач просив суд зобовязати ОСОБА_1 здійснити демонтаж супутникової антени, встановленої ним на фасаді сімнадцятого поверху секції №5 квартири АДРЕСА_1, стягнути з відповідача витрати, повязані з відновленням фасаду будинку та судові витрати.

Представник позивача у судовому засіданні позов свого довірителя підтримала, просила суд його задовольнити.

Відповідач у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, про причини неявки в судове засідання суд не повідомив.

За таких обставин та за відсутності заперечень представника позивача, суд ухвалив провести заочний розгляд справи.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, зібрані у справі докази, суд приходить до висновку, що позов не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Закон України “Про житлово-комунальні послуги” регулює правовідносини, що виникають між виробниками, виконавцями, споживачами у процесі створення, надання та споживання житлово-комунальних послуг. Субєктами цього Закону є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, власники, виробники, виконавці та споживачі житлово-комунальних послуг.

ОСОБА_1 є власником квартири АДРЕСА_1. Згаданий будинок перебуває на обслуговуванні ТОВ “Управ-Дом”.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.19 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, споживач, виконавець, виробник.

22.11.2010 року між ТОВ “Управ-Дом” (виконавець) та ОСОБА_1 (споживач) було укладено договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

06.04.2011 року комісією у складі уповноважених посадових осіб позивача було здійснено обстеження стану фасаду секцій №1-7 житлово-офісного комплексу на АДРЕСА_1 за результатами якого було складено акт №4, яким встановлено, що на фасаді сімнадцятого поверху секції №5 квартири НОМЕР_1 зазначеного будинку ОСОБА_1 встановлено супутникову телевізійну антену.

П.п.15.2.11. п.15.2. Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 року №1051/1051, було передбачено, що виконавчі органи районних у м. Києві рад в порядку та на умовах, визначених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснюють видачу дозволів (ордерів) на порушення благоустрою у звязку з виконанням робіт із встановлення супутникових антен. Проте рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 року №35/6251 наведений п.п.15.2.11. п.15.2. Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 року №1051/1051, був виключений.

Крім того, чинне законодавство України не містить норми, яка передбачає необхідність отримання дозволу на встановлення додаткового обладнання, не визначеного проектом (в тому числі супутникових антен), а отже відсутні правові підстави вимагати від громадян такі дозволи.

Відповідно до п.п.15.3.17. п.15.3. Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 року №1051/1051, для встановлення супутникової антени заінтересованій особі необхідно подати документ на право власності або оренди; згоду власника(ів) квартир, приміщень (при необхідності); розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); узгоджену проектну документацію.

Проте зазначені вимоги п.п.15.3.17. п.15.3. Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 року №1051/1051, слід розглядати у невідємному звязку з п.п.15.2.11. п.15.2. Правил, оскільки документи для отримання дозволу на порушення благоустрою слід було подавати до виконавчого органу Київської міської ради. Тобто на даний час у м. Києві відсутній орган, наділений повноваженнями надавати дозволи на порушення благоустрою у звязку з виконанням робіт із встановлення супутникових антен.

Згідно з п.1.4.4. Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року №76, не допускається переобладнання і перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень, що призводять до порушення тривкості або руйнації несучих конструкцій будинку, погіршення цілісності і зовнішнього вигляду фасадів, порушення вимог протипожежної безпеки та засобів протипожежного захисту.

Однак всупереч вимог ст.60 ЦПК України, позивачем не надано жодного доказу на підтвердження того, що встановлення ОСОБА_1 на фасаді будинку №7 на вул. Майорова в м. Києві супутникової антени призвело до порушення тривкості або руйнації несучих конструкцій будинку або до порушення вимог протипожежної безпеки та засобів протипожежного захисту, або до погіршення цілісності і зовнішнього вигляду фасаду будинку, позивач не зазначає у чому полягає таке погіршення.

Обгрунтовуючи свої позовні вимоги, ТОВ “Управ-Дом” посилається на положення п.2.1.11. Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.11.2003 року №220/1094, які прямо зобовязують користувачів будинків утримувати фасади об'єктів культурної спадщини у належному технічному стані, своєчасно проводити ремонт, фарбування, захищати від пошкодження, руйнування або знищення будь-яких зовнішніх частин будинку, демонтувати самочинне будівництво та переобладнання балконів, прибудови, кондиціонери, супутникові антени, вивіски, рекламоносії, елементи охоронної сигналізації, відеокамери, а також віконні та дверні заповнення, що не відповідають їх первісному матеріалу та малюнку.

Разом з тим, позивач не наводить жодного доказу, який б засвідчував, що будинок №7 на вул. Майорова в м. Києві у встановленому порядку віднесений до об'єктів культурної спадщини, що в свою чергу виключає правові підстави для застосування до спірних правовідносин норму п.2.1.11. Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.11.2003 року №220/1094.

Окрім цього, ТОВ “Управ-Дом” не надало належних та допустимих доказів на підтвердження того, що ОСОБА_1 встановлено супутникову антену в період дії договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій від 22.11.2010 року, а не до укладення згаданого договору.

Також суд не погоджується з твердженням представника позивача, що до спірних відносин підлягають застосуванню і положення Державних будівельних норм В.2.2.-15-2005, затверджених наказом Держбуду України від 18.05.2005 року №80, з огляду на те, що встановлення супутникової антени на фасаді житлового будинку не відноситься ні до проектування, ні до реконструкції житлових будинків, а відповідач не є ні юридичною, ні фізичною особою субєктом підприємницької діяльності, яка здійснює проектування чи реконструкцію житлових будинків.

Таким чином, правових підстав для зобовязання відповідача демонтувати встановлену ним супутникову антену немає.

Ст.22 ЦК України визначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Оскільки позивач не зазнав збитків, повязаних з оплатою з послуг з демонтажу супутникової антени, встановленої відповідачем (послуги надані не були, і, відповідно, кошти ТОВ “Управ-Дом” за ці послуги не сплатило), підстави для відшкодування збитків відсутні.

За таких обставин суд приходить до висновку про необхідність відмовити ТОВ “Управ-Дом” у задоволенні його позову.

З огляду на вищевикладене, відповідно до ст.ст.7, 19, 20, 21 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, ст.190 Житлового кодексу УРСР, Правил благоустрою м. Києва затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 року №1051/1051, Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року №76, Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.11.2003 року №220/1094, керуючись ст.ст.4, 10, 11, 60, 61, 88, 209, 212-215, 218 Цивільного процесуального кодексу України, суд,

в и р і ш и в:

У задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю “Управ-Дом” до ОСОБА_1 про зобовязання вчинити дії та відшкодування матеріальних збитків відмовити.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду міста Києва через Оболонський районний суд міста Києва шляхом подання в 10-денний строк з дня проголошення рішення суду апеляційної скарги.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.


Суддя Т.В. Андрейчук

http://reyestr.court.gov.ua/Review/21828602

 


 Информационный партнер:  Мариупольский радиоклуб Маррад