Юридический ликбез

Юридические аспекты

Консультацию по защите прав радиолюбителей дает Мирослав Лупий UT7WZ специально для Григория US8IB и журнала Радон.

ДСН 239-96

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних

випромінювань

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 239 від 01.08.96

м.Київ

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

29 серпня 1996 р. за № 488/1513

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ ТА НОРМ

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я

№ 828 від 13.12.2006 }

 

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних

випромінювань

До джерел електромагнітного випромінювання в населених пунктах належать радіо-,

телевізійні і радіолокаційні станції різного призначення, що працюють в смузі

радіочастот, а також мережа ліній електропередачі, яка складається з повітряних

високовольтних ліній електропередачі та електричних підстанцій. До складу

підстанцій можуть входити: розподільні пристрої, перетворювачі електроенергії,

трансформатори, випрямлячі та інші пристрої і споруди.

Дане видання представляє норми і правила захисту населення від впливу ЕМП і

включає такі розділи:

1. "Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних

полів, що створюють радіотехнічні об'єкти".

2. "Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електричного поля, що

створюють пристрої електропередачі змінного струму промислової частоти".

 

Розділ 1. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу

електромагнітних полів, що створюються радіотехнічними об'єктами

1.1. Загальні положення

1.1.2. Відповідальність за дотриманням цих Правил покладається на міністерства,

відомства, установи, організації, підприємства, кооперативи та інші юридичні

особи і фізичних осіб, які експлуатують, реконструюють або проектують на

території України РТО, чи окремі передавальні пристрої, що випромінюють

електромагнітну енергію. Узгодження проектів планування та забудови в районах

розташування РТО покладається на установи санітарно-епідеміологічної служби МОЗ

України і архітектурно-планувальні управління місцевих Рад народних депутатів.

 

(коментар UT7WZ)

Є перелік суб’єктів (серед яких вказані «інші юридичні особи» (в нашому хобі, як колективні АРС) та «фізичні особи» (в нашому хобі, як індивідуальні АРС)….  

При здійсненні своєї діяльності вказані суб’єкти експлуатують РТО та окремі передавальні пристрої (у випадку нашого хобі – ми отримуємо один дозвіл на один

багатодіапазонний передавач).

Звичайно, це все буде справедливим до того часу, поки Ви самі не почнете розповідати, що в змаганнях Ви працюєте на декількох передавачах одночасно..

Тоді можете самі себе «посадити на гачок» і розумний держслужбовець Вас зможе перекваліфікувати на «РТО». . .

Норми захисту населення виражені в гранично допустимих рівнях ЕМП і всі суб’єкти

несуть відповідальність за перевищення ГДР.

Ваш протокол замірів підтверджує, що Ви не порушуєте вимог ДСН 239-96.

 

1.1.4. Встановлювані Правилами гранично допустимі рівні, надалі ГДР, ЕМП

поширюються на діапазон частот 30 кГц - 300 ГГц (табл. 1.1).

1.3. Гранично допустимі рівні ЕМП для населення

1.4.2. В окремих випадках допускається розміщення антен передавальних

радіотехнічних засобів на дахах житлових, громадських та інших будинків, а також

передавачів на дахах нежитлових виробничих будинків за умови дотримання вимог п.1.3.

 

1.6.8. Кожен РТО, який випромінює в навколишнє середовище електромагнітну

енергію, повинен мати санітарний паспорт, що містить такі дані:

1.6.10. Санітарний паспортскладається по замовленню адміністрації

радіотехнічного об'єкта (далі - РТО) закладами державної санітарно-епідеміологічної служби . . .

 

(коментар UT7WZ)

Пункти 1.6.8 та 1.6.10  є однозначними і безпосередньо вказують, що санпаспорт

повинен бути на кожному РТО і склаладається по замовленню адміністрації РТО.  

Вимоги щодо наявності санпаспорта для окремого передавального пристрої в

ДСН 239-96   ВІДСУТНІ.

 

73!  MIRO  UT7WZ

 


 Информационный партнер:  Мариупольский радиоклуб Маррад